ข้อมูลที่อยู่ / ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 6621
อีเมล์ : it@bru.ac.th

Facebook
https://www.facebook.com/IT.BRU

Google Map
https://www.google.com/maps/@14.9899733,103.0997378,18.75z