สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการด้วยระบบ ChatGPT และ AI-Suit (ChatGPT and AI-Suit Facilitated Scholarly Manuscript Writing) ในวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ได้ความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม คือ อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง[อ่านต่อ]

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่