รายชื่อรางวัลชื่อผู้ได้รับรางวัลระดับผลงาน
ระดับท้องถิ่น 50%
 ระดับภูมิภาค 30% ระดับชาติ 15% ระดับนานาชาติ 5%
บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ  “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รางวัลระดับดีเด่นจักริน ไพรบึง รัชกฤช ทรงวัฒนะสิน พงษ์ศักดิ์ สีดามาตร และวรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษมระดับชาติ
บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ  “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รางวัลระดับดีเด่นกิติชัย จาบประโคน และ ชูศักดิ์ ยาทองไชยระดับชาติ
บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ  “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รางวัลระดับดีเด่นอมายาวี เมฆสำโรง และ จิรวดี โยยรัมย์ระดับชาติ
บทความวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ  “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม” ครั้งที่ 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รางวัลระดับดีสรณไตร ไขลี และ วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษมระดับชาติ
การประกวดจัดสวนหย่อมภายใต้แนวคิด “สวนสไตล์โมเดิร์น” ณ ลานกิจกรรมสนาม ข้างอาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)เกรียงศักดิ์ ศรีคูณระดับชาติ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)นราวิชญ์ ลาไธสงระดับชาติ
การประกวดออกแบบ Infographic “เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal” ในโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)ณัฐพัฒน์ วิเศษทรานนท์ระดับชาติ
การประกวดออกแบบ Infographic “เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal” ในโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)อิทธิพล สมเสมอระดับชาติ
การประกวดออกแบบ Infographic “เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal” ในโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)นายสรณไตร ไขลีระดับชาติ
การประกวดออกแบบ Infographic “เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal” ในโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 (BRICC Festival 2022)พนมชัย  ชุมพลชัยระดับชาติ
เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่