ปวส.

🙋‍♂️ จบ ปวส. สาขาอื่น ๆ ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลย เทียบโอนได้ไหม
😃 ได้เหมือนกันครับ

🙋‍♀️ จบ ปวส. มาเทียบโอนต้องเรียนกี่ปี
😃 ถ้าทางเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลย ก็ 3 ปี แบบสบาย ๆ ครับ ถ้ารีบ ก็ 2 ปี ครึ่ง ก็ได้ครับ

🙋 สามารถเลือกกลุ่มวิชาตอนไหน
😃 เลือกตอนขึ้นปี 2 และฝึกงานตอนปี 3 ครับ

🙋‍♀️ จะสมัครเรียนตอนไหน อะไรอย่างไร
😃 สมัครรอบ 2 ใช้วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. สมัครได้เลย เดี๋ยวเปิดเทอมมาจะเทียบโอนให้