กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) จัดการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บแอปพลิเคชันในประเทศไทย” (Webinar on IP & Mobile and Web Applications in Thailand)

เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือของไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมแอปพลิเคชันของไทย ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 – 18.00 น. โดยการบรรยายดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ (มีล่ามอังกฤษ – ไทย)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่