สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการสร้างลวดลายผ้าทออัตลักษณ์บ้านบุลาว และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้าสำหรับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 เรื่อง การยกระดับลวดลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้าสู่การตลาดออนไลน์

   ขอขอบคุณ ผศ. ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและพบปะชุมชนตำบลสะแกโพรงซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่