สถานที่ฝึกประสบการณ์จำนวน
เอเอฟดีไซน์1
แอดเวอร์ไทร์ซิ่งดีไซน์3
แอดไวซ์ บุรีรัมย์1
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (งานเวชนิทัศน์)4
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)2
โรงพยาบาลปากช่องนานา2
ไทยสมาย2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์3
นายดีไซน์1
บริษัท โซ-ดีทราย บุรีรัมย์ จำกัด2
บริษัท โรงพิมพ์วินัย ๒๕๐๙ จำกัด1
บริษัท ทรัพย์ปรีชา เทคโนโลยี จำกัด สาขาบุรีรัมย์2
บริษัท นานาโปรดักซ์ ๑๘ จำกัด3
บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด4
บริษัท มีเมจเสจ จำกัด4
บริษัท อึ้งทงกี่ยานยนต์ จำกัด2
บุรีรัมย์ น้ำทิพย์1
บุรีรัมย์แซทเซอร์วิส2
ผู้จัดการ หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์8
ร้านเรวัตการพิมพ์2
ศูนย์บริการทรีบอร์ดแบนด์ สาขาบุรีรัมย์2
สถานีตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บุรีรัมย์1
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์3
สำนักงานบริการลูกค้า กสท บุรีรัมย์4
หจก.ธงชัยโอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส3
ออร์เน็กซ์เดฟ2
เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่