1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
             นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2. ประเภทและจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน
             ประเภททีม ๆ ละ 2 คน
3. รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
             – หัวข้อการประกวด : ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน
             – ขนาดของภาพ Infographic เท่ากับขนาดของกระดาษ A2
             – ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
             – สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค
             – ชิ้นงานต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงาน โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น ในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
             – ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน
             – ภาพ infographic ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกผลงานประกวดเพื่อจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท
4. ระยะเวลาการส่งผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2565
             **** ช่องทางการส่งผลงาน : ส่งผลงานในรูปไฟล์ .jpg ที่เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (https://forms.gle/9NqxyfaKxJai5Yt17)
5. วันนำเสนอผลงาน
             19 สิงหาคม 2565 ณ ตึกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ใช้เวลาในการนำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 5 นาที
             **** ให้นำภาพ Infographic ขนาด A2 ติดบนกระดาษแข็ง W32 โดยให้เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว ทุกด้าน เพื่อมานำเสนอ
             **** กรุณานำผลงานมาส่งที่สาขา ก่อนเวลานำเสนอ 1 ชั่วโมง เพื่อนำผลงานติดบนบอร์ดนิทรรศการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่