แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละตำบล :

1. พื้นที่ 3,000 ตำบลเดิม ที่ต่อยอดจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย
ㆍบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน/ตำบล
ㆍผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน/ตำบล

2. พื้นที่ 4,435 ตำนลใหม่ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย
ㆍ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 5 คน/ตำบล
ㆍ ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 5 คน/ตำบล

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ผู้ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป) และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

2. ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ที่ว่างงานหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

3. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด

ช่องทางการรับสมัคร

เปิดรับสมัครบัณฑิตและประชาชน ผ่านระบบการรับสมัครกลางทางเว็บไซต์ https://u2t.ac.th โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุพื้นที่ที่ประสงค์ในการปฏิบัติงาน ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 -28 มิถุนายน 2565 โดยมีกำหนดการรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 การสมัครการคัดเลือกการสรุปและประกาศผล
รอบที่ 1วันที่ 17 -21 มิถุนายน 2565วันที่ 22-26 มิถุนายน 2565  วันที่ 26 มิถุนายน 2565
รอบที่ 2วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร

รายชื่อตำบลที่เปิดรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

วีดีโอแนะนำการสมัคร

หรือ ดาวน์โหลดคู่มือ คู่มือการใช้งานระบบสำหรับ “นักศึกษาจบใหม่”    คู่มือการใช้งานระบบสำหรับ “บุคคลในตำบล”

ไฟล์แนบ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่