องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนกว่า 2,600 คน ซึ่งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างเคร่งครัด

การจัดงานพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิในในสถาบัน

รายละเอียดของงานประกอบด้วย พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร(องค์จำลอง) ออกจากที่ประดิษฐาน พิธีเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษา ผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ขบวนเครื่องสูงและขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีกล่าวถวายราชสดุดี พิธีมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงสามัคคีชุมนุม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่ สง่างาม สมภาคภูมิ

284953233_2191319884376055_6395004167060790011_n

284660817_3169158200009113_3947766334911810794_n

284767710_3169157346675865_4563311285309374833_n

284918193_2191326437708733_8101240448599590918_n

284936474_2191311984376845_6833886760735084761_n

284946353_2191319654376078_5190724720492490630_n

284957093_2191327621041948_2270848884912960616_n

284997730_2191329547708422_7359459496014332771_n

284997735_2191326771042033_1058210682556708230_n

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่