ประกาศการสอบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบสุดท้าย) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565  การสอบจะเป็นการสอบออนไลน์ผ่านระบบ google meet (โดยนักศึกษาต้องใช้เมล์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) นักศึกษาที่ประสงค์ทำการสอบในวันดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

  1. ลงทะเบียนสอบ และส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ก่อนเวลา 16.30 น.  
  2. สาขาวิชาจะประกาศเวลาและห้องสอบภายในวันพฤหัสที่ 29 กันยายน 2565
  3. การส่งเอกสาร ทั้งรูปแบบเอกสาร และไฟล์  ประกอบด้วย
    1. เอกสาร CI.01, CI.02, CI.03 ที่ได้รับการรับรองจากที่ปรึกษา จำนวน 4 ชุด
    1. ไฟล์เอกสาร CI.02 (แบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา) ที่ได้รับการรับรองจากที่ปรึกษาในรูปแบบ PDF ไฟล์ ที่ E-mail : wilairat.yt@bru.ac.th  

*** โดยหัวข้อโครงการนักศึกษาที่ประกาศสอบจะต้องครบถ้วนและถูกต้องตามข้อ 3 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เรียบร้อย ****

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่