สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 การสอบจะเป็นการสอบออนไลน์ผ่านระบบ google meet (โดยนักศึกษาต้องใช้เมล์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) นักศึกษาที่ประสงค์ทำการสอบในวันดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

1.ลงทะเบียนสอบ ลิ้งค์ https://forms.gle/X3A7L8vdnBjY9CzWA และส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ก่อนเวลา 16.30 น.
2.สาขาวิชาจะประกาศเวลาและห้องสอบภายในวันพฤหัสที่ 1 ธันวาคม 2565
3.การส่งเอกสาร ทั้งรูปแบบเอกสาร และไฟล์ ประกอบด้วย
1) เอกสาร CI.01, CI.02, CI.03 ที่ได้รับการรับรองจากที่ปรึกษา จำนวน 4 ชุด
2) ไฟล์เอกสาร CI.02 (แบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา) ที่ได้รับการรับรองจากที่ปรึกษาในรูปแบบ PDF ไฟล์ ที่ E-mail : wilairat.yt@bru.ac.th
*** โดยหัวข้อโครงการนักศึกษาที่ประกาศสอบจะต้องครบถ้วนและถูกต้องตามข้อ 3 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เรียบร้อย ****

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่