สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษาครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 

*** การสอบจะเป็นการสอบออนไลน์ผ่านระบบ google meet (โดยนักศึกษาต้องใช้เมล์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) ***

นักศึกษาที่ประสงค์ทำการสอบในวันดังกล่าวให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ลงทะเบียนสอบ และส่งเอกสารได้ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565  ก่อนเวลา 16.30 น.
2. สาขาวิชาจะประกาศเวลาและลิงค์ห้องวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
3. การส่งเอกสาร ทั้งรูปแบบเอกสาร และไฟล์ ประกอบด้วย
– ไฟล์เอกสาร CI.01, CI.02, CI.03 ที่ได้รับการรับรองจากที่ปรึกษา จำนวน 4 ชุด
– ไฟล์เอกสาร CI.02 (แบบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา) ที่ได้รับการรับรองจากที่ปรึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF
ส่งไฟล์ที่ E-mail : wilairat.yt@bru.ac.th

*** โดยหัวข้อโครงการนักศึกษาที่ประกาศสอบจะต้องครบถ้วนและถูกต้องตามข้อ 3 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เรียบร้อย ***

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่